I feel Slovenia

Sistem elektronske kategorizacije nastanitvenih obratov

I Feel Slovenia - Vpis

Dobrodošli v elektronskem sistemu kategorizacije nastanitvenih obratov. Za vas smo ga pripravili z namenom, da bi vam olajšali samostojno izvedbo kategorizacije ter poenostavili preverjanje pogojev za doseganje določene kategorije za določeno vrsto nastanitvenega obrata.

Po sprejetju Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 62/08, 80/08- popravek, 115/09 in 72/09) so se morali v obdobju od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2009 na novo kategorizirati vsi novi in obstoječi nastanitveni obrati, za katere predpisuje Pravilnik o kategorizaciji obvezno kategorizacijo (hotel, motel, penzion, gostišče, apartma-počitniško stanovanje in počitniška hiša, soba, kamp in kmetija z nastanitvijo).

Pravilnik o kategorizaciji je bil med letom 2009 spremenjen (Uradni list RS, št. 72/09). Sprememba je vplivala na vsebino kategorizacijskih listov, zato so bili izbrisani vsi podatki v kategorizacijskih listih nastanitvenih obratov, kategoriziranih do novembra tistega leta. Vsi ti nastanitveni obrati morajo, v kolikor tega še niso storili, ponovno vnesti podatke v elektronski sistem kategorizacije (MG, november 2009).

Priporočamo vam, da si za razjasnitev morebitnih nejasnosti pred pričetkom kategorizacije preberete pojasnila za uporabo elektronskega sistema kategorizacije.

Imate vprašanje glede kategorizacije?

Obiščite spletno stran s pogostimi vprašanji in odgovori.

Z vašim uporabniškim imenom in geslom vam je omogočen neomejen dostop do elektronskega sistema kategorizacije. Na vrhu strani vpišete svoje dostopne podatke in pritisnete na gumb VPIS. V kolikor bi vaše uporabniško ime in geslo po uspešni registraciji pozabili, sledite navodilom v primeru pozabljenega gesla.


V kolikor se še niste registrirali in nimate lastnega uporabniškega imena in gesla za svoj nastanitven obrat, se za dostop do elektronskega sistema kategorizacije morate najprej registrirati.

REGISTRACIJA

Ob registraciji sami določite uporabniško ime in geslo in vrsto nastanitvenega obrata, ki je predmet registracije. Z istim uporabniškim imenom in geslom lahko kategorizirate le en nastanitveni obrat. Z uporabniškim imenom in geslom, s katerim ste izvedli testno kategorizacijo, ne morete izvesti redne kategorizacije, ampak se morate ponovno registrirati kot nov uporabnik.


Pravilnik o kategorizaciji dopušča, da lahko izvajalec dejavnosti sam določi kategorijo nastanitvenega obrata do treh zvezdic oziroma treh jabolk. Višjo kategorijo lahko določi le usposobljeni ocenjevalec iz registra ocenjevalcev.

REGISTER OCENJEVALCEV

Ogled vseh uspešno izvedenih kategorizacij vam omogoča javni dostop do registra kategoriziranih nastanitvenih obratov.

REGISTER KATEGORIZIRANIH NASTANITVENIH OBRATOV – JAVNI DOSTOP


Na podlagi izvedenih študij je bilo ugotovljeno, da so kriteriji za kategorizacijo posameznih vrst in kategorij nastanitvenih obratov (obvezni in izbirni elementi, seštevki točkovnih vrednosti) primerljivi s sistemi kategorizacije nastanitvenih obratov v drugih razvitih turističnih državah, od koder prihaja v Slovenijo večina tujih gostov. Obstoječi sistem kategorizacije zagotavlja našim nastanitvenim obratom ustrezno mednarodno primerljivost nivoja kakovosti.


UPORABNE POVEZAVE:

Kategorizacija NO na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Za dodatne informacije v zvezi z elektronskim sistemom kategorizacije se lahko obrnete tudi na kategorizacija@tgzs.si