I feel Slovenia - Form

Registracija novega nastanitvenega obrata

Vnesite davčno številko izvajalca dejavnosti IN/ALI matično številko nastanitvenega obrata

Davčna številka izvajalca dejavnosti: Matična številka nastanitvenega obrata: